Din hjälp vid byggnation

Jag finns här för att hjälpa och underlätta din resa genom ditt projekt, din dröm.

Våra tjänster

RITNINGAR

 

Jag hjälper er med att få fram dom ritningar ni behöver till ert byggprojekt/bygglov.

Planer, fasader, sektioner, situationsplan samt marksektioner, de som vi även kallar bygglovshandlingar.

Anteckna

KONTROLLANSVAR

När man bygger om-, till- eller helt nytt så behöver man allt som oftast en kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen (PBL).

Detta kan jag hjälpa er då jag är certifierad med en behörighets nivå K, vilket betyder att jag kan ta mig an både små och stora projekt.

ENERGIBERÄKNINGAR

Vid nybyggnation samt större tillbyggnader så behövs det en energiberäkning för att kunna visa att det ni vill bygga klarar av Boverkets byggregler för energikrav.

Detta kan jag hjälpa er att ta fram i ert byggprojekt.

VåR EXPERTIS

Certifierad kunskap

Jag är kontrollansvarig enligt PBL, certifierad hos Kiwa Swecert. Påläst inom dagens gällande byggregler.

Erfarenhet

Jag har erfarenhet från myndighetsutövning som byggnadsinspektör i två olika kommuner och vet vad kommuner oftast vill ha in i ett bygglov och inför ett startbesked

Utveckling

Vår ambition är att ligga väl framme inom den utveckling som sker både i samhället och i vår bransch.